Trang chủ | Đào tạo | Thư viện | Tuyển sinh | Sinh viên
Trang Chủ Đăng Kí Hỏi/Đáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Đánh Dấu Đã Đọc

Quay Lại   Diễn đàn Sinh viên > Thông tin chung > Thông tin - Thông Báo
Ký danh
Mật khẩu

Gởi Chủ Ðề Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Cũ 09-05-2009, 10:45 PM   #1
Hồ sơ Cá nhân
ngockyktxd
Thành viên mới gia nhập
 
Avatar của ngockyktxd
 
Thành viên thứ: 1519
Nhóm: 2
Gia nhập: Nov 2007
Nơi cư ngụ: văn phòng đoàn
Tên Thật: ngọc kỳ nguyễn
Công việc: sinh viên
Sở thích: du lịch, mua sắm
Nơi ở: văn phòng đoàn
Tiểu sử: lúc nhỏ thường cười
Bài viết: 15
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 137 lần trong 4294967294 bài viết
HP: 0 / 40
MP: 5 / 842
EXP: 62%
HƯỚng DẪn TiÊu ChuẨn PhÂn LoẠi ĐoÀn ViÊn VÀ Chi ĐoÀn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHỐI CƠ SỞ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH

-------------------

Số: 01 - HD/TV
Tp.HCM, ngày 03 tháng 3 năm 2009HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN VÀ CHI ĐOÀN
[/CENTER]
Căn cứ hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tiêu chuẩn phân loại đoàn viên. Xét tình hình thực tế của Đoàn trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành Hướng dẫn về tiêu chuẩn phân loại đoàn viên và chi đoàn năm học 2008 - 2009 như sau:

I. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN

I.1. Đoàn viên xuất sắc

- Là những đoàn viên gương mẫu, tích cực và sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đoàn viên được quy định trong điều lệ Đoàn TNCS HCM.

- Gương mẫu trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH):

+ Đối với đoàn viên là sinh viên: giao cho Ban chấp hành Liên Chi đoàn khoa đưa ra tiêu chuẩn về điểm trung bình học kỳ I năm học 2008 - 2009 nhưng không được thấp hơn 6,00.

+ Đối với đoàn viên là cán bộ, giảng viên: hoàn thành tốt công tác, công tác giảng dạy và NCKH (do chi đoàn giáo viên, phòng ban đánh giá), các cán bộ giảng viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”, “Chiến sĩ thi đua”, “Cán bộ lao động tiên tiến” cấp cơ sở trở lên.

- Trong công tác rèn luyện tư cách phẩm chất đạo đức: hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao (đối với đoàn viên là sinh viên, điểm rèn luyện >= 80 điểm), có một số mặt được biểu dương khen thưởng, tham gia phong trào Đoàn sôi nổi.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, hoạt động của Đoàn, làm nòng cốt trong các hoạt động của các CLB, Đội, Nhóm của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và đóng đoàn phí đầy đủ.

- Chấp hành tốt các quy định về kỉ luật tại nơi học tập, công tác và pháp luật Nhà nước.

- Là nguồn đoàn viên để giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

I.2. Đoàn viên khá

- Là những đoàn viên thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người đoàn viên được quy định rõ trong điều lệ Đoàn TNCS HCM.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, giảng dạy và NCKH:

+ Đối với đoàn viên là sinh viên: giao cho Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa đưa ra tiêu chuẩn về điểm trung bình học kỳ I năm học 2008 - 2009 nhưng không được thấp hơn 5,50;

+ Đối với đoàn viên là cán bộ, giảng viên: hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đoàn, các hoạt động của các CLB, Đội, Nhóm của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và đóng đoàn phí đầy đủ.

- Không vi phạm kỷ luật (điểm rèn luyện từ 70 đến dưới 80 điểm).

I.3. Đoàn viên trung bình

- Chưa thể hiện rõ ý thức về nhiệm vụ của người đoàn viên được quy định rõ trong điều lệ Đoàn TNCS HCM.

- Có cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ học tập và NCKH:

+ Đối với đoàn viên là sinh viên: giao cho Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa đưa ra tiêu chuẩn về điểm trung bình học kỳ I năm học 2007-2008 nhưng không được thấp hơn 5,00.

+ Đối với đoàn viên là cán bộ, giảng viên được đánh giá trong công tác giảng dạy và NCKH (do chi đoàn giáo viên đánh giá).

- Có cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (điểm rèn luyện từ 60 đến dưới 70 điểm).

- Tham gia không thường xuyên các buổi sinh hoạt Đoàn, các hoạt động của các CLB, Đội, Nhóm của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và đóng đoàn phí không đầy đủ

I.4. Đoàn viên yếu kém

- Thiếu ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao (điểm rèn luyện <=60 điểm).

- Ít tham gia sinh hoạt Đoàn và hoạt động của các CLB, Đội, Nhóm của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, đóng Đoàn phí không đầy đủ.

- Vi phạm khuyết điểm, chưa có ý thức tự giác kiểm điểm và sửa chữa.

II. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN

II.1. Chi đoàn vững mạnh

- Đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ chi đoàn, có tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm. Tổ chức Đại hội, Hội nghị đúng quy định, thực hiện tốt công tác Đoàn vụ và quản lý đoàn viên (sử dụng sổ chi đoàn đúng quy định …).

- Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt động bám sát với nhiệm vụ chính trị của chi đoàn và định hướng chỉ đạo của đoàn cấp trên. Hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của chi đoàn. Thực hiện tốt các chương trình do Đoàn cấp trên tổ chức và chỉ đạo. Chủ động thiết lập và xử lý các mối quan hệ của chi đoàn.

- Tổ chức thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên. Phát huy tốt nguồn lực của đoàn viên trong quá trình thực hiện chương trình.

- Làm tốt công tác tập hợp sinh viên: nắm chắc tình hình, xây dựng các đội hình sinh viên, các CLB - Đội - Nhóm tại cơ sở, nâng chất các đội hình sẵn có. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên mới.

- Hoàn thành ít nhất 01 CTTN (có báo cáo cho Liên chi đoàn Khoa) trong năm học 2008 - 2009.

- Chi đoàn phải có tối thiểu 2/3 đoàn viên xếp loại khá trở lên, không có quá 5% đoàn viên xếp loại yếu kém.

- Đảm bảo 100% đoàn viên hoàn thành đoàn phí đầy đủ.

II.2. Chi đoàn khá

- Đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ chi đoàn. Tổ chức Đại hội, Hội nghị đúng quy định, thực hiện tốt công tác Đoàn vụ và quản lý đoàn viên (sử dụng sổ chi đoàn đúng quy định ..).

- Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt động bám sát với nhiệm vụ chính trị của chi đoàn và định hướng chỉ đạo của Đoàn cấp trên.

- Làm tốt công tác tập hợp sinh viên, công tác phát triển đoàn viên mới.

- Chi đoàn phải đảm bảo có không quá 1/4 đoàn viên trong chi đoàn xếp loại yếu kém.

- Đảm bảo ít nhất 90% hoàn thành đoàn phí đầy đủ (Còn nhiều nhất 10% đoàn viên chưa đóng đoàn phí nhiều nhất 3 tháng).

II.3. Chi đoàn trung bình

- Chế độ sinh hoạt định kì chi đoàn không thường xuyên

- Chưa chủ động trong việc tham gia các các hoạt động, phong trào do Đoàn cấp trên tổ chức, chỉ đạo, trong việc tổ chức đại hội, hội nghị chi đoàn.

- Công tác tập hợp sinh viên chưa đạt hiệu quả, không chăm lo phát triển đoàn viên mới.

- Chi đoàn có không quá 1/3 đoàn viên phân loại yếu kém.

- Đảm bảo ít nhất 70% đoàn viên hoàn thành đoàn phí (Còn nhiều nhất 30% đoàn viên chưa đóng đoàn phí nhiều nhất 3 tháng).

II.4. Chi đoàn yếu kém

Không đảm bảo tổ chức được sinh hoạt và hoạt động chi đoàn theo những yêu cầu nội dung tiêu chuẩn cho các loại như đã nêu ở trên, ví dụ như: không đảm bảo chế độ sinh hoạt chi đoàn định kì; các hoạt động mờ nhạt, gây mất lòng tin của đoàn viên đối với tổ chức Đoàn Thanh niên….

Trên đây là những tiêu chuẩn phân loại đoàn viên và chi đoàn năm học 2008 - 2009, Ban Thường vụ Đoàn trường giao cho Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa tiến hành phân loại các chi đoàn theo hướng dẫn này và báo cáo lên Đoàn trường. Đồng thời đề nghị các đồng chí Bí thư Liên Chi đoàn khoa, Bí thư chi đoàn nghiên cứu kỹ hướng dẫn và triển khai trực tiếp tới chi đoàn, đoàn viên được rõ để có sự phân loại đoàn viên, chi đoàn chính xác và công bằng, phản ánh đúng chất lượng đoàn viên trong chi đoàn, chất lượng chi đoàn.Nơi nhận:

- Cô Đào Thị Thanh Vân (để b/c);

- Ban quản trị Website (thông tin);

- LCĐ Khoa; Chi đoàn;

- Lưu VP.


TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kỳ
ngockyktxd không trực tuyến   Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Cũ 08-06-2009, 11:27 PM   #2
Hồ sơ Cá nhân
traibacki
Thành viên quen thuộc
 
Avatar của traibacki
 
Thành viên thứ: 3929
Nhóm: 2
Gia nhập: Sep 2008
Nơi cư ngụ: tphcm
Tên Thật: hung
Công việc: sv
Sở thích: du lich
Nơi ở: tphcm
Tiểu sử: bannong
Bài viết: 241
Cảm ơn: 13
Được cảm ơn 117 lần trong 30 bài viết
HP: 7 / 337
MP: 80 / 6185
EXP: 51%
Gởi tin nhắn qua Yahoo tới traibacki
[QUOTE=ngockyktxd;23945]ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHỐI CƠ SỞ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH


I.1. Đoàn viên xuất sắc

- Gương mẫu trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH):

+ Đối với đoàn viên là sinh viên: giao cho Ban chấp hành Liên Chi đoàn khoa đưa ra tiêu chuẩn về điểm trung bình học kỳ I năm học 2008 - 2009 nhưng không được thấp hơn 6,00.

Mấy chú coi lại chứ 6,00 mà suất sắc thì mắc cười quá/
__________________
Khi ta sinh ra trong khi ta khóc thì mọi người đều cười, hãy sống làm sao cho đến khi ta nhắm mắt, trong khi ta cười còn mọi người đều khóc.
traibacki không trực tuyến   Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Cũ 09-06-2009, 08:48 AM   #3
Hồ sơ Cá nhân
long_romano
Thành viên Đồng
 
Avatar của long_romano
 
Thành viên thứ: 3038
Nhóm: 2
Gia nhập: Jun 2008
Nơi cư ngụ: Hà Nội - TP HCM
Tên Thật: Long
Công việc: Ngồi nhà ăn hại. T_T
Sở thích: Cái gì cũng thích. ^^
Nơi ở: Hà Nội - TP HCM
Tiểu sử: Bình thường nhưng không tầm thường. ^^
Bài viết: 708
Cảm ơn: 255
Được cảm ơn 1130 lần trong 4294967232 bài viết
HP: 34 / 578
MP: 236 / 10998
EXP: 14%
Gởi tin nhắn qua Yahoo tới long_romano
Đồng chí Kỳ xếp loại yếu chắc luôn.
__________________
long_romano không trực tuyến   Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Có Thành viên gửi lời cảm ơn đến long_romano cho bài viết hữu ích này:
traibacki (09-06-2009)
Cũ 09-06-2009, 09:20 AM   #4
Hồ sơ Cá nhân
jerrytuan
Thành viên Đồng
 
Avatar của jerrytuan
 
Thành viên thứ: 2482
Nhóm: 2
Gia nhập: Mar 2008
Nơi cư ngụ: Đồng..............Nai
Tên Thật: the same as my nickname
Công việc: Quỷ Con..............
Sở thích: Đá............banh
Nơi ở: Đồng..............Nai
Tiểu sử: đen
Bài viết: 772
Cảm ơn: 300
Được cảm ơn 878 lần trong 4294966680 bài viết
HP: 37 / 601
MP: 257 / 11854
EXP: 7%
phải rùi, đồng chí traibacki thuộc top trên nên không thể chịu nổi cảnh xé vé đồng hạng với các anh hùng hạng 6.0
Eh, nhớ xếp tớ vào loại xs nha trai
__________________
chương trình auto shutdown mini
Hào khí Đồng Nai lừng vạn dặm
Tinh thần Biên Trấn vững muôn phương
jerrytuan không trực tuyến   Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gởi Chủ Ðề Mới  Gửi trả lời


(Hiện tất cả Thành viên đã đọc bài này từ 21-12-2014, 09:24 AM (Đặt) (Xóa)
Không có tên nào để hiển thị.
Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không thể gửi bài mới.
Bạn không thể đăng bài trả lời.
Bạn không thể gửi file đính kèm.
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết.

BB code is Mở
Mặt cảm xúc đang Mở
Mã [IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt

Chuyển đến

Diễn đàn Sinh viên - Trường ĐH GTVT Tp.HCM
:: Trang chủ :: Giới thiệu :: Thư điện tử :: Liên hệ :: Developed by: Trường Đại học GTVT Tp.Hồ Chí Minh.