Số lượt truy cập
24803801
Liên hệ
Ban quản trị
Tin nội bộ
 
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
GIỚI THIỆU BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2012-2015)

Nhằm mục đích kiện toàn bộ máy điều hành Ban Chấp hành Công đoàn, bầu các chức danh trong Ban Chấp hành và phân công công tác các thành viên, xây dựng dự thảo quy chế hoạt động của BCH; triển khai một số công việc trước mắt; ngày 27/06/2012, Ban Chấp hành Công đoàn trường khoá VIII nhiệm kỳ 2012 – 2015 gồm 9 thành viên được Đại hội đại biểu Công đoàn trường bầu vào BCH đã họp hội nghị lần thứ nhất.

Hội nghị đã bầu cử các chức vụ của ban chấp hành bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau:

1 - Chủ tịch Công Đoàn Trường:          Bà Nguyễn Thị Hồng.

2 - Phó Chủ tịch Công Đoàn Trường:   Bà Uông Thị Lành.

3 - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra:          Ông Trần Văn Trung

4 - Ban Thường vụ Công Đoàn Trường  gồm:

     1,  Bà Nguyễn Thị Hồng

     2,  Bà Uông Thị Lành

     3,  Ông Đồng Văn Hướng

Ban Chấp Hành Công Đoàn phân công nhiệm vụ chỉ đạo từng lĩnh vực cho các thành viên BCH như sau:

STT

Họ tên

Chức vụ

Phân công công tác

1

Nguyễn Thị Hồng

Chủ tịch

Phụ trách chung - Tài chính - Tổ chức

2

Uông Thị Lành

Phó Chủ tịch

Phụ trách CT Xã hội, Đời sống

3

Đồng Văn Hướng

UV Thường vụ

Phụ trách công tác tuyên giáo

4

Trần Văn Trung

Uỷ viên

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

5

Nguyễn Thanh Bình

Uỷ viên

Phụ trách CT Tổ chức - Thi đua – Chính sách

6

Vũ Thị Lan Anh

Uỷ viên

Trưởng ban Nữ công

7

Nguyễn Thị Hồng Hà

Uỷ viên

Phụ trách CT Chuyên môn – công tác xã hội

8

Đặng Thị Bích Hoài

Uỷ viên

Phụ trách CT Văn nghệ

9

Hồ Văn Lừng

Uỷ viên

Phụ trách CT Thể dục-Thể thao

Ban Chấp Hành Công Đoàn phân công nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động của các tổ công đoàn trực thuộc và Công đoàn bộ phận cho các thành viên BCH như sau:

STT

Họ tên

Phụ trách tổ công đoàn bộ phận

1

Nguyễn Thị Hồng

Công đoàn quản lý Tham mưu, Công trình giao thông

2

Uông Thị Lành

Thư viện – TT ngoại ngữ - Tài vụ - Ban QLDA – Công ty tư vấn KH - CN GTVT

3

Đồng Văn Hướng

Khoa Điện, Khoa Công nghệ thông tin

4

Trần Văn Trung

Khoa Cơ khí, Khoa Máy

5

Nguyễn Thanh Bình

TC-HC – Quản trị thiết bị - Thanh tra – TT khảo thí & Kiểm định CL

6

Vũ Thị Lan Anh

Ngoại ngữ - Lý luận chính trị - Kỹ thuật tàu thủy

7

Nguyễn Thị Hồng Hà

Đào tạo – VLVH – CTSV – BQL cơ sở Q.12 – BQL Q.2

8

Đặng Thị Bích Hoài

Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng

9

Hồ Văn Lừng

Cơ bản – Công trình giao thông

 

Để BCH Công đoàn trường hoạt động có hiệu quả nhằm thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn trường khoá IX nhiệm kỳ 2012 – 2015 Ban Chấp hành Công đoàn kêu gọi toàn thể Đoàn viên công đoàn trường đoàn kết nhất trí phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường; xây dựng trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

 

  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ