Số lượt truy cập
24730936
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
 
THÔNG BÁO - QUY CHẾ

a TUYỂN DỤNG - HỌC BỔNG

Thông Báo Tuyển Dụng - Học Bổng
Thông báo của Bộ Giáo dục & Đào tạo về Học bổng của Chính phủ Hàn Quốc năm 2008
(Cập nhật ngày: 19/05/2008)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------------------

Số: 4287/BGDĐT-GDĐH

V/v học bổng của CP Hàn Quốc

năm 2008

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày  16 tháng  5   năm 2008

Kính gửi: Các trường đại học, cao đẳng.

Năm học 2008, Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục nhận 22 lưu học sinh Việt Nam sang học thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh sau đại học tại Hàn Quốc thuộc các ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, nghệ thuật. Thời gian học thạc sĩ là 2 năm, học tiến sĩ là 3 năm, thực tập sinh từ 6 tháng đến 1 năm.  Ngoài ra phía Hàn Quốc sẽ cấp kinh phí đào tạo một năm học tiếng Hàn Quốc cho các thí sinh đ­ược xét duyệt học bổng (trừ những người đã có trình độ đại học về tiếng Hàn Quốc và những ứng viên dự tuyển đi thực tập sinh). 

                          

I- Đối t­ượng và điều kiện dự tuyển  

 

-  Là công dân Việt Nam đang công tác và giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan Nhà nước và chưa từng nhận học bổng của Chính phủ Hàn Quốc.

-  Tuổi không quá 40 (sinh sau ngày 1/9/1968) đối với ứng viên tham dự học bổng thạc sĩ, tiến sĩ. Không giới hạn tuổi đối với ứng viên dự tuyển đi thực tập sinh.

-  Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên (đối với ứng viên dự tuyển đi học thạc sĩ), có bằng thạc sĩ với kết quả học tập loại khá trở lên (đối với ứng viên dự tuyển đi học tiến sĩ). Đăng ký học phù hợp với ngành đã đ­ược đào tạo ở bâc đại học và bậc thạc sĩ.  

- Yêu cầu về ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEFL Quốc tế trên 500 PBT, hoặc 173 CBT, hoặc 61 iBT  hoặc  IELTS  trên 5.5 (ưu tiên những người có điểm tiếng Anh cao và những người có trình độ tiếng Hàn Quốc thông thạo). Những ứng viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tại các nước nói tiếng Anh có thể được xem xét nếu không có các chứng chỉ tiếng Anh nêu trên.

- Những ứng viên tham gia dự tuyển đi thực tập sinh sau đại học phải có thư mời của một trường đại học hoặc của một viện nghiên cứu tại Hàn Quốc.

 

II- Hồ sơ dự tuyển   

 

a. Hồ sơ tiếng Việt:

 

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ kèm theo bảng điểm của tất cả các năm học đại học, thạc sĩ.

- Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp (ghi rõ ngành nghề đào tạo, điện thoại và địa chỉ liên hệ của các ứng viên).  

 

b. Hồ sơ tiếng Anh:

Số lượng hồ sơ và mẫu khai hồ sơ gửi kèm theo công văn này (dowload tại đây).


Hồ sơ dự tuyển gửi về  Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội, trước ngày 27/5/2008. 


Nơi nhận:

- Nh­ư trên;

- TTTT Bành Tiến Long (để b/c);

- Website Bộ GDĐT

- Vụ TCCB, HTQT, (để phối hợp);

- L­ưu VT, Vụ GDĐH.

 

TL. BỘ TR­ƯỞNG

KT.VỤ TR­ƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Lê Hương

Các tin đã đưa
 
  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ