Số lượt truy cập
24740266
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
 
THÔNG BÁO - QUY CHẾ

a TUYỂN DỤNG - HỌC BỔNG

Quy Chế - Văn Bản Luật - Hướng Dẫn Thực Hiện
Giáo Dục - Đào Tạo
Hệ chính quy
Công văn gửi Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học
Quyết định của Hiệu trưởng trường ĐH Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh về việc ban hành Chuẩn đầu ra các chương trình giáo dục bậc Đại học và Cao đẳng
Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên trường ĐH GTVT TP.HCM
Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
Quyết định Về việc ban hành Quy định về đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quy chế ngoại trú của HS, SV các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT)
Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2008
Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy
Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy
Quyết định về việc điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo (Quy chế 25) ĐH và CĐ hệ chính quy
Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Hướng dẫn thực hiện việc theo dõi và đánh giá học phần
Hướng dẫn thực hiện quy chế rèn luyện
Mẫu bảng điểm học phần
Mẫu bảng theo dõi và đánh giá quá trình học phần
Các chế độ liên quan đến học bổng khuyến khích học tập, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và học bổng tài trợ
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP năm học 2006-2007
Hệ không chính quy
Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học
Quy chế về đào tạo bằng hai
Quyết định V/v Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức vừa học vừa làm
Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
Quy định về công tác quản lý đào tạo hệ không chính quy và các lớp đào tạo ngoài giờ
Quyết định của Bộ Giáo dục & Đào tạo Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
Quyết định của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
Khoa Học Công Nghệ
Tổ Chức - Hành Chính - Chế Độ Chính Sách
  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ