Số lượt truy cập
24755503
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
 
THÔNG BÁO - QUY CHẾ

a TUYỂN DỤNG - HỌC BỔNG

Thông Báo Công Tác
Thông báo V/v tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2006, 2007 và 2008
(Cập nhật ngày: 23/04/2012)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 171/TB-QLSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp cho sinh viên khóa
2006, 2007 và 2008

Để tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp cho kỹ sư khóa 2006, 2007 và cử nhân khóa  2008, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau:

1. Đối tượng nhận bằng Tốt nghiệp:

Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có tên trong danh sách quyết định tốt nghiệp năm 2012.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 08h00 ngày 06 tháng 05 năm 2012.

- Địa điểm: Hội trường A.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên: Giao cho trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi Lễ.

b) Phòng Đào tạo: Cung cấp danh sách và quyết định tốt nghiệp năm 2012 cho Ban tổ chức, chuẩn bị bằng tốt nghiệp.

c) Phòng Quản trị thiết bị: Chuẩn bị hội trường, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ buổi Lễ.

d) Phòng Tổ chức - Hành chính: Bảo vệ An ninh trật tự và chuẩn bị nước uống cho đại biểu trong buổi Lễ.

e) Đoàn thanh niên và Hội sinh viên: Phụ trách công tác lễ tân, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng.

f) Các Khoa quản lý sinh viên: Tham dự và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- Lưu TCHC, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

TS. Nguyễn Văn Thư

Các tin đã đưa
 
  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ